Diensten

LandAgra is de enige Rentmeester in Roemenië met triple A-makelaardij in de aan- en verkoop van grond, het pachten en verpachten van grond, en het verzorgen van taxaties. Het dienstenpakket van LandAgra bestaat uit:

  • het verzorgen van het rentmeesterschap van uw grond in Roemenië
  • een actieve rol bij het verwerven van subsidies
  • de beschikking over een uitgebreide database van specialisten in Roemenië
  • juridische ondersteuning in Roemenië op alle niveaus aangaande landbouwgrond
  • teams ter beschikking met uitgebreide knowhow van akkerbouw en veeteelt
  • bodemanalyse
  • het op verzoek onderzoeken van aanbiedingen
  • probleembemiddeling
  • het aanbieden van investeringsmogelijkheden in landbouwgrond in Roemenië