LandAgra

LandAgra Zone S.R.L. is sinds 2011 actief in Roemenië. Zij zoekt actief naar mogelijkheden voor aan- en verkoop voor landbouwgrond in Roemenië, het (ver)pachten van grond, en treedt op als rentmeester voor investeerders en boeren. Hierbij verzorgt LandAgra het hele aankooptraject; van het zoeken van de gewenste grond door heel Roemenië, tot en met het onderteken bij de notaris. LandAgra heeft veel contacten in Roemenië en ook wordt er een innige relatie onderhouden met de centrale overheid in Boekarest (kadaster). Hierin wordt veel tijd ge├»nvesteerd, om de kopers zoveel mogelijk zekerheid te bieden.